KFS a fyzika

Základom vesmíru je informácia   Živé organizmy, ich energetika a a samoregulácia. Život by nebol možný bez vzájomnej výmeny informácií a energií medzi biologickými objektmi a okolitým prostredím. Energetické potreby ľudského organizmu pokrýva strava len na 15 – 17%, zvyšná energia prichádza zvonka vo…

Larissa Borisovna Mazurková – Odesa 2010

Larissa Borisovna Mazurková – Odesa 2010

Korektor funkčného stavu (KFS) – liek budúcnosti. KFS je revolučným objavom popredných ruských vedcov v oblasti energo-informačných technológií. Je to certifikované liečebné zariadenie vyrobené na základe troch patentov, zaregistrované ako zariadenie pre liečbu všetkých biologických druhov – ľudí, zvierat a rastlín.  …