Larissa Borisovna Mazurková – Odesa 2010

Korektor funkčného stavu (KFS) – liek budúcnosti.
KFS je revolučným objavom popredných ruských vedcov v oblasti energo-informačných technológií. Je to certifikované liečebné zariadenie vyrobené na základe troch patentov, zaregistrované ako zariadenie pre liečbu všetkých biologických druhov – ľudí, zvierat a rastlín.

 

 

Využitie KFS:

 

- diagnostika, energeticko-informačné pôsobenie, bioenergoterapia, elektronická homeopatia

- odstránenie rôznych druhov parazitov (vírusy, červy, prvoky, patogénnna flóra atď.) u ľudí a zvierat a následná obnova mikroflóry

 

- obnova a prečistenie všetkých fyziologických systémov a orgánov na bunkovej úrovni

- normalizáciaacidobázickejrovnováhy, hodnôt cukru, tlaku a ďalších ukazovateľov

- podpora reprodukcie kmeňových buniek, čo umožňuje posilnenie zdrojov pre ochranu organizmu a jeho zápas proti onkologickým a vírusovým ochoreniam, premnoženým plesniam, atď.

- výrazné a pozorovateľné omladenie a zníženie biologického veku – zlepšenie hormonálneho prostredia

- rýchle vyvedenie človeka z hraničných stavov (mozgová príhoda, srdcový infarkt, kóma, strata vedomia, hypertenzná kríza, trauma, zlomeniny, pooperačné stavy, otravy a veľa ďalších) v krátkej dobe a bez liekov

 

- odstránenie depresií

 

- efektívny program pre zníženie hmotnosti, normalizácia metabolizmu

 

- odstránenie psychických závislostí (alkohol, drogy, hazardné hry, atď.)

- zlepšenie zloženia krvi a jej obohatenie kyslíkom

- odstránenie bolestíazápalovýchprocesov priložením KFS napostihnutú oblasť

- účinná liečba alergií rôzneho druhu

 

- možnosť štruktúrovania (aktivácie) vody a všetkých tekutých prostredí ako sú krémy, gély, šampóny, peny, masti, potraviny, šťavy a mnoho ďalších. Aktivovaná voda získava vlastnosti pramenistej vody s liečivou regeneračnou informáciou, aktivované krémy je možné použiť na zbavenie sa rozsiahlych kožných lézií, na liečbu kĺbov a pre kozmetické účely – každý lacný krém získava štruktúru drahých krémov a mastí

 

- KFS koriguje auru človeka a obnovuje toky energie – čakry – čo umožňuje zbaviť sa problémov na fyzickej aj duchovnej úrovni

 

- ochrana pred psychopatogénnymi a sociopatogénnymi vplyvmi všetkého druhu (hypnóza, zlý pohľad, energetický vampirizmus, uškodenie, čarodejníctvo, posadnutie, prekliatie, navedenie na programy chovania, zakódovanie, psychotropné pôsobenie). Odstránenie všetkých škodlivých programov a závislostí

 

- očistenie predmetov, šperkov a priestorov od negatívnych informácií a zapísaných programov

 

- možnosť dištančného pôsobenia na človeka pomocou jeho fotografie a štruktúr DNK (vlasy, nechty a pod.) s cieľom rýchlej pomoci v akútnych situáciách – infarkt, hypertonická kríza, kóma, zložité životné situácie

 

- zvýšenie kvality potravín, ich dekontaminácia, predĺženie ich trvanlivosti (najmä výrobkov z mlieka)

 

- neutralizácia geopatogénnych zón na veľkú vzdialenosť

- úplna ochrana pred škodlivým elektromagnetickým žiarením – počítače, mobily, televízory, iná elektrotechnika (je možné nosiť KFS pri sebe, alebo položiť ho na elektromer).
Zariadenia KFS sa kupujú raz za život a môže ich používať celá rodina. Zaznamenanú informáciu nie je možné zmazať ani dopĺňať. Sú použiteľné aj pre ťažko chorých ľuďí. Pomocou KFS môžete regenerovať aj ľudí, ktorí si ich nemôžu sami zadovážiť (vykonávať prečerpanie, aktivovať ľuďom vodu, masti, krémy a pod.)

 

 

 

História vzniku KFS.

 

Tvorcom liečebných zariadení – korektorov funkčného stavu (KFS) – je popredný ruský vedec, fyzik Sergej Valentinovič Koľcov. Spolupracoval pri výrobe rakiet Zenit a raketoplánu Buran, zaoberal sa programovým zabezpečením palubných systémov a riadiacich algoritmov. Ako sa sám priznal, v momente keď Buran pristál na zemi, uvedomil si, že nič nie je nemožné. Šesť rokov práce na palubných systémoch, bezsenné noci a nedostatok plnohodnotnej stravy mu podlomili zdravie a priviedli ho na pokraj invalidity. Prišla celková slabosť, vážne problémy s mozgovými cievami, hypertenzia a časté krízy v súvislosti s vysokým tlakom.

 

Vďaka používaniu zariadení KFS si Sergej Valentinovič svoje zdravie v plnej miere obnovil.

 

Koľcov už v roku 1990 začal skúmať dovtedy neprebádanú oblasť – energoinformačné technológie. Pracoval na vývoji zariadení, ktoré by mohli obnoviť všetky systémy a orgány na bunkovej úrovni a tiež jemné (energetické) telá všetkých biologických objektov bez zásahov modernej medicíny. Nie je tajomstvom, že ľudia míňajú peniaze za analýzy, vyšetrenia, lieky a ambulantnú liečbu, ktoré ich zdravotný stav nemenia.

 

Myšlienka Koľcova vytvoriť informačné nosiče ktoré ovplyvňujú ľudskú fyziológiu mala dlhý vývoj. Počas mnohých rokov denne dopĺňal a aktualizoval knižnicu všetkých prírodných foriem, obrazov, vodných roztokov, prírodných kameňov a minerálov a zaznamenával všetky informácie (polarizácie) ktoré obsahovali. Koľcovovi sa podarilo súčasne skombinovať veľké množstvo týchto foriem na jednom informačnom nosiči bez toho aby niektorú z nich vynechal alebo potlačil, tak, aby sa vzájomne dopĺňali. Vždy bola dodržaná zásada „neuškodiť“.

 

Výsledkom 10 rokov trvajúceho výskumu kozmických energoinformačných technológií popredných ruských vedcov pod vedením Sergeja Valentinoviča Koľcova bol vývoj unikátneho zariadenia KFS – korektorov funkčného stavu, ktoré nemajú na svete obdobu. Tento prekvapujúci objav ruských vedcov je založený na inovatívnych technológiách. Hlavným faktorom zariadenía je využitie skalárnej zložky magnetického poľa a jej sprievodných pozdĺžnych elektromagnetických vĺn, ktoré tvoria základ života všetkých proteínových systémoch. KFS v plnej miere normalizujú všetky životné biorytmy človeka, regulujú a obnovujú rytmy činnosti srdcovo-cievnej, nervovej, endokrinnej, imunitnej, tráviacej a vylučovacej sústavy. Obnovujú a vplývajú na činnosť všetkých systémov a orgánov na bunkovej úrovni.

 

Hlavným účelom KFS je prispôsobovanie vnútorných rytmov živých organizmov meniacim sa vonkajším rytmom magnetického poľa zeme a kozmického žiarenia.

 

Pomocou KFS je možná nielen príprava kvalitnej štruktúrovanej vody, ktorá pôsobí liečivo na organizmus, ale aj jeho ochrana pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia. Poprední ruskí vedci, odborníci, lekári a vedeckí pracovníci vykonali niekoľko desiatok tisíc meraní, analýz, testov, pokusov, možstvo dôkazov, záverov a vedeckých štúdií. (Inštitút pre parazitológiu, Všezväzové onkologické centrum, Rehabilitačné centrum pre narkomanov, Medzinárodná akadémia energoinformačných vied a veľa iných).

 

 

KFS je držiteľom nasledovných dokumentov:

 - Rozhodnutie Mezinárodnej akadémie energoinformačných vied o tom, že KFS skutočne napomáha normalizácii biologických aktivít všetkých živých organizmov. KFS boli zaregistrované ako zariadenia pod registračným číslom 1. Takéto rozhodnutie nemá žiadny iný prístroj na svete.

- Rozhodnutie Úradu pre dozor nad zdravotníctvom a epidemiológiou RF (sanepidnadzor RF) – záruka úplnej bezpečnosti)

- Certifikát zhody.

- Potvrdenie o registrácii Ministerstva zdravotníctva RF o tom, že KFS sú zariadeniami pre použitie v zdravotníctve a skutočne spôsobujú korekciu funkčného stavu.

 

V zariadení sú využité tri know-how, chránené tromi medzinárodnými patentami RF. Sú to tri prístroje v jednom a podľa toho je možné určiť tri základné smery činnosti KFS.

 

 

Základné smery činnosti KFS.

 

Korekcia funkčného stavu – náprava porúch v činnosti hlavných vnútorných systémov a orgánov (srdca, pľúc, žalúdku, čriev, obličiek, mozgu, pečene atď.) v prípade porúch ich funkcií. Táto funkcia KFS sa vykonáva automaticky, podľa miery potreby, bez účasti užívateľa. Zariadenie samostatne diagnostikuje organizmus a upravuje jeho funkcie pomocou homeopatických informácii, zaznamenaných na zariadeniach.

 

Štruktúrovanie vody, t.j, vytvorenie jedinečnej štruktúrovanej kvapaliny (biologicky aktívnej), ktorá má regeneračný účinok na všetky biologické objekty (ľudia, zvieratá, rastliny, atď). Pri používaní tejto vody je organizmus schopný aktivovať svoje mimoriadne schopnosti.

 

Ochrana organizmu pre pôsobením elektromagnetického žiarenia, ktoré je v súčasnosti najsilnejším faktorom vonkajšieho prostredia, ktorý poškodzuje ľudské zdravie. Táto ochrana je nielen efektívnou prevenciou vážnych chorôb, ale v mnohých prípadoch je najlepším príspevkom pri liečbe už existujúcich tzv. „nevyliečiteľných nemocí. Tátu činnosť KFS nastáva v prípade potreby automaticky, bez zásahu užívateľa.

 

„K dnešnému dňu neexistuje na svete analogické zariadnie čo sa týka vlastností, množstva funkcií a výsledkov užívateľov. Výsledky sú natoľko prekvapujúce, že mnohí majú dojem, že je to zázrak“ -

vyhlásil Stanislav Valentinovič Zenin – kandidát chemických vied, kandidát filozofických vied, doktor biologických vied, profesor, vedúci laboratória pre riešenie problémov Federálneho vedeckého klinicko-experimentálneho centra Ministerstva Zdravotníctva a sociálneho rozvoja RF, prezident medzinárodnej Akadémie energoinformačných vied, riadny člen Ruskej Akadémie prírodných vied, Akadémie inovatívnych technológií a Akadémie nového myslenia.

 

KFS sa používajú pri liečebnej praxi v nemocniciach, klinikách, ambulanciách, onkologických centrách (aj v zahraničí) a rovnako v domácich podmienkach pre prevenciu a liečbu veľkého počtu ochorení. Veľký dopyt je aj zo strany liečiteľov, masérov, bioenergoterapeutov, športovcov a ľudí zaoberajúcich sa rôznymi duchovnými praktikami.

 

Na každom zariadení KFS je zaznamenaná informácia a program proti psychoenergetickému pôsobeniu (zlé oko, kliatba, uškodenie, hypnóza, energetický vampirizmus a daľšie negativne programy) a pre ich neutralizáciu.
Pomocou KFS sa vykonáva automatická diagnostika a korekcia aury. Na každom KFS je zaznamenaná aj informácia na neutralizáciu geopatogénnych zón v okruhu 2,5 km.

 

Pri používaní KFS prichádza k úplnemu obnoveniu normálnej činnosti riadiacich systémov organizmu a ako následok toho aj normalizácia dôležitých ukazovateľov zdravotného stavu – hodnôt krvného tlaku, cukru, hmotnosti, pH krvi, biorymov mozgu.

 

KFS účinne nahrádza kumulatívne použitie mnohých drahých zariadení, je lacnejšie, jednoduchšie a pohodlnejšie na používanie. Niektoré možnosti pôsobenia týchto zariadení nie je možné ničím nahradiť.

 

V súčasnej dobe je vyvinutých osem zariadení KFS. Ako sa od seba líšia, keď všetky majú vyššie popísané funkcie? Každý z nich má zaznamenané individuálne informácie pre riešenie konkrétnych funkčných úloh.

KFS 1 – antiparazitný, harmonizujúci

Spôsobuje postupné odumieranie virusov, hlístov, plesní, parazitov, prvokov, choroboplodných baktérií, celej patogénnej flóry, (stafylokoky, streptokoky, chlamýdie, trichomonas, všetky druhy herpesu, rôzne druhy plesní, vrátane kandidy, všetky chrípkové vírusy (vyzdravenie počas 24 hodín), hepatitídy A a C, bacilu tuberkulózy a mnohých iných u človeka a zvierat. Dnes už existujú pacienti ktorí po 2-mesačnom používaní zariadenia nevykazujú v testoch prítomnodť vírusov HIV a hepatitídy C.

 

 

KFS 1:

 • napomáha normalizácii črevnej mikroflóry
 • normalizuje činnosť imunitného systému
 • zlepšuje krvný obeh mozgu
 • pôsobí preventívne a liečebne pri nádorových procesoch
 • zabraňuje vzniku mastitídy u žien a adenómu u mužov
 • normalizuje biorytmy činnosti mozgu, centrálneho nervového systému a endokrinných orgánov
 • pôsobí ozdravne na všetky systémy a orgány na bunkovej úrovni
 • je silným antidepresívom
 • lieči a predchádza ochoreniam oka parazitárneho pôvodu a tiež tých, ktoré vznikajú z príčiny znečistenia pečene a ŽČT (zlý zrak, šedý zákal, zelený zákal, zápal spojiviek, atď.)
 • pôsobí hepatoprotektórne (úplna obnova pečeňových buniek)

 

Množsto a bohatstvo informácií, zaznamenaných na KFS 1 z neho robí unikátne základné zariadenie so širokým rozsahom pôsobenia na organizmus.
KFS 2 – detoxikačný (napomáha vylučovaniu):

 • stimuluje vylučovanie odpadu a toxínov z ľudského tela
 • pôsobí na ochranu kapilár (efektívna obnova všetkých ciev a kapilár v organizme, liečba všetkých srdcovo-cievnych ochorení, vrátane vegetatívno-cievnej distónie, arytmie, tachykardie atď.)
 • urýchľuje rehabilitáciu po srdcových a mozgových príhodách, kóme, operáciách, ťažkých traumách, po chemoterapii, popáleninách, gangrénach atď.
 • normalizuje činnosť imunitného systámu a ochranných funkcií organizmu
 • reguluje látkovú výmenu
 • napomáha pri liečbe infekčných ochorení
 • napomáha vylučovaniu piesku a kameňov z obličiek a postupnému zmäknutiu a vylúčeniu žlčníkových kameňov
 • pri cievnych príhodách, ktoré majú za následok nekrózu tkanív, napomáha obnove, najmä v počiatočnom štádiu

 

 

KFS 3 – spaľovať tukov žien:

KFS 3 napomáha pri:

 

 • spaľovaní prebytočného tuku u žien
 • regenerácii dystrofických tkaniv a obnove správnej hladiny hormónov ženského organizmu
 • prevencii a liečbe gynekologických ochorení (miómy, cysty, nádory, zápalové ochorenia, erózie, mastitídy, fibromiómy atď.)
 • liečbe neplodnosti
 • celkovom omladzovaní organizmu
 • náhrade tukového tkaniva za svalové
 • anticelulitídnych témach
 • normalizuje črevnú mikroflóru
 • normalizuje činnosť imunitného systému
 • zabraňuje rozvoju nádorových procesov
 • zlepšuje cirkuláciu krvi v mozgu
 • normalizuje biorytmiku práce mozgu, centrálneho nervového systému a všetkých vnútorných orgánov
 • normalizuje kyselinovo-zásaditú rovnováhu v krvi ako aj aktivitu hormónov a enzýmov
 • znižuje biologický vek ženy
 • má antidepresívne a tonizujúce pôsobenie

 

 

KFS 4 – spaľovač tukov mužov

 KFS 4 napomáha pri:

 • spaľovaní prebytočného tuku u mužov
 • regenerácii dystrofických tkanív a obnove správnej hladiny hormónov mužského organizmu
 • prevencii a liečbe ochorení mužov v oblasti pohlavia (adenóm, nádory, zápalové procesy prostaty, slabá potencia a pod.)
 • zvýšení úrovne testosterónu, čím sa zvyšuje potencia a napomáha sa zníženiu hmotnosti
 • liečbe neplodnosti
 • inkontinencii
 • zablokovanom alebo slabom močení
 • obnove činnosti endokrinného systému
 • znižuje biologický vek muža
 • spôsobuje miznutie šedín

 

 

KFS 5 – rehabilitačný

- obsahuje programy na odstránenie psychologických závislostí – alkohol, drogy, gambling a pod.)

 • má zosilnený program pre urýchlenie detoxikácie a obnovy pečene a žlčníka (cirhózy, hepatitídy, zápaly žlčníku, kamene v žlčníku)
 • obnovuje činnosť podžalúdkovej žľazy a sleziny (produkcia enzýmov)
 • lieči disbakteriózu, obnovuje črevnú mikroflóru, čistí krv a lymfu

 

 

Kozmetické korektory funkčného stavu sú revolučným prelomom v oblasti kozmetológie. Umožňujú nahradiť množstvo nákladných kozmetických postupov. Používanie KFS 6, 7 a 8 má za následok bezoperačný lifting pokožky tváre a tela, vyhladzovanie vrások, odstránenie pigmentových škvŕn, miznutie viditeľných príznakov starnutia, atď.)

Rovnako ako KFS 1 – 5 sú aj KFS 6, 7 a 8 určené na ochranu pred vonkajším agresívnym elekromagnetickým žiarením. Na KFS je zaznamenaná harmonizujúca informácia v tvare rytmov magnetického poľa zeme a vonkajšieho kozmického žiarenia, v dôsledku čoho všetky KFS dokážu synchronizovať vnútorné rytmy organizmu s rytmami vonkajších polí. Na každom z nich je tiež zaznamenaná informácia pre ochranu pred psychoenergetickým pôsobením iných osôb, rovnako spôsobuje aj neutralizáciu tých programov, ktoré si človek sám priťahuje svojimi negatívnymi myšlienkami a náhľadmi, spôsobom života, vzťahom k rôznym životným situáciám a pod. Rovnako je zaznamenaná aj informácia na neutralizáciu biopatogénnych polí (KFS dokáže korigovať frekvenčné charakteristiky Hartmannovej mreže).

 

Krása je plodom slobodnej duše a pevného zdravia.

 

 

KFS 6 – hĺbkové čistenie, bielenie a výživa pokožky

 

 • reguluje obsah vlhkosti v tkanivách, napomáha pohybu a diferenciácii buniek, zabraňuje vysušovaniu pokožky
 • má protizápalové, upokojujúce a hojivé účinky, upokojuje podráždenú pokožku
 • bieli pokožku, časom ostraňuje ľahkú pigmentáciu
 • napomáha syntéze kolagénu, pôsobi zmäkčujúco a protibakteriálne
 • podporuje tonus pokožky, zlepšujekrvnýobeh, zabezpečujeelasticituarastovéprocesy pokožky
 • má antioxidačné a regeneračné vlastnosti
 • predchádza starnutiu kože, zabraňuje vzniku vrások
 • čísti pokožku do hĺbky, stimuluje a regeneruje kožné bunky (najmä okolo očí) zvlhčuje, udržuje vlhkosť v medzibunkovom priestore

 

Všetky kozmetické prostriedky, používané na očistenie pokožky tváre, krku a dekoltu (čistiace pleťové vody, peny, kozmetické čistiace mlieko, make up na odličovanie, peeling, atď, vhodné pre váš typ pleti a vekovú skupinu), aktivujte na KFS 6 jednorázovo bez krytu po dobu 4-10 minút.

 

 

KFS 7 – výživa, lifting (natiahnutie) urýchlenie regenerácie (obnovy) pokožky

- obnovuje látkovú výmenu, obnovuje zloženie kože, spôsobuje množenie prirodzených glikosfingolipoidov(keramidov) vlipidovejbariérypokožky

- zastavuje zužovaniekožných buniekktorésúnapovrchu, čo prispievak zmenšeniu tvorby keloidov

- vyhladzuje vrásky a zmenšuje opuchy, obnovuje prirodzenú farbu kože, preniká hlboko do tkanív, hydratuje, postupne upevňuje turgor kože.

- napomáha oddialiť prejavy viditeľných príznakov staroby

- zmierňuje podráždenie, zlepšuje látkovú výmenu, podporuje prienik rôznych látok hlbšie do pokožky – biologicky aktívnych látok, vitamínov, antiseptík atď.

- urýchľuje obnovu kožných buniek, upevňuje cievy, aktivizuje vlastnú produkciu kolagénu, elastínu, kyseliny hyalurónovej, redukuje vrásky

- stimuluje hojenie rán, bojuje s akné (uhry rozneho pôvodu), obnovuje bunky epidermy

- obnovuje línie tváre, naťahuje ovisnutú kožu

- má hydratačné, regeneračné a výživové a hojivé účinky, zvyšuje elasticitu kože a podporuje funkčné zloženie kože

- stimuluje produkciu hormónov štítnej žľazy, reguluje látkovú výmenu

 

Všetky kozmetické prostriedky, používané na výživu pokožky tváre, krku a dekoltu (výživové krémy, gély, masky), aktivujte na KFS 7 jednorázovo bez krytu po dobu 4-10 minút. Je možné aj zvlhčiť povrch pokožky aktivovanou vodou alebo naniesť ne čistú pokožku tenkú vrstvu aktivovaného detského krému.

KFS 8 – nočná formula krásy, mladosti a zdravia.

 

 • rýchlo navracia pokožku do života, pôsobí stimulujúco a ochranne, dáva pokožke zdravie, mladosť a krásu
 • stimuluje funkcie epifýzy
 • napomáha obnove a aktívnemu rastu buniek epidermy, posilňuje ochranný systém kože, má posilňujúci a upokojujúci vplyv
 • napomáha syntéze veľkého počtu hormónov, vrátane melatonínu (spánkového hormónu), ktorý produkuje epifýza, tyroxínu (hormónu štítnej žľazy) ako aj rastového a prebúdzacieho hormónu, ktoré produkuje hypofýza v nočnej fáze odpočinku.

 

Používa sa na aktiváciu vody, nápojov a jedál večer a pred spánkom. Na noc položte KFS 8 pod podušku. Aktivujte na ňom nočné kozmetické prostriedky, alebo detský krém, vodné roztoky, krémy, gély a masti pred použitím jednorázovo bez krytu po dobu 4-10 minút.

 

 

Návod na použitie KFS Koľcova.

(zostavené na základe lekcií S. V. Koľcova).

 

Hlavným účelom KFS je zmena štruktúry vodných roztokov. Preto sa v čase konzumácie jedla používa zariadenie ako podložka pod riad v ktorom sú prijímané potraviny a rôzne kvapaliny. Doba aktivácie je 2 – 3 minúty. Riad položte na pracovnú plochu. Medzi jedlami odporúčame vypiť niekoľko pohárov štruktúrovanej vody, pričom jej celkový objem, okrem iných nápojov, by mal byť 30 ml na 1 kg telesnej hmotnosti (je vhodné

pridávať do vody hrubozrnnú alebo morskú soľ – 1/2 lyžičky 2,5 litrov vody ).

 

Voda (alebo iná iná tekutina) sa najlepšie aktivuje, ak sa KFS priloží na prúdiaci prietok vody. Môžete priložiť KSF na zmiešavač vody alebo potrubie. Iná možnosť: položte prázdnu nádobu na zariadenie a nalievajte do nej tekutinu. V týchto dvoch prípadoch sa voda aktivuje okamžite. Ak nemáte túto možnosť, položte nádobu s tekutinou (alebo s jedlom) na 5 minút na zariadenie.

Každý deň aktivujte a pite vodu – 30 ml na 1 kg váhy (povinná podmienka), aktivujte v nádobe po dobu 5-6 minút alebo postavte na prúdiaci prietok vody.

 

Ráno a cez deň do 16.oo aktivujte vodu na KFS 1, 3, 4 a 5. Po 16.oo aktivujte vodu na KFS 2.
Je veľmi užitočné sa 1 – 2 x denne podľa možnosti osprchovať alebo okúpať (10 – 15 min.) v 37-38 °C teplej aktivovanej vode. Zariadenie položte na zmiešavač vody (KFS 1 do 16.oo a KFS 2 po 16.oo do rána).

Voda aktivovaná na KFS 1 je vhodná na postrek a zalievanie izbových rastlín, jej použitie v poľnohospodárstve napomáha rastu a urýchleniu kvitnutia rastín a poľnohospodárskych plodín, je vhodné aj na spracovanie semien pred výsadbou.

Zvieratám dajte piť vodu aktivovanú na KFS 1, rovnako aktivujte vodu pri výmene v akváriách (dajte platničku na zmiešavač vody). Zvieratá sa zbavia hlístov, rôznych infekcií, sú aktívnejšie a sú menej náchylné k chorobám. Obnovuje sa ich imunita a žijú podstatne dlhšie .

Neodporúča sa prikladať KFS na srdce a temeno, ale v extrémnych prípadoch je možné priložiť ho aj na srdce.

 

KFS 1 používame v prvej polovici dňa do 16.oo. Počas dňa môžete nosiť KFS pri sebe a prekladať ho na rôzne miesta (na problémové miesto, alebo ho noste jednoducho vo vrecku), aktivujte jedlo, šťavy, vodu, polievky atď.

KFS 2 je najlepšie používať v druhej polovici dňa, po 16.oo – noste ho pri sebe, pite aktivovanú vodu. Niekoľko krat denne ho môžete pomiesiť v dlaniach ako mydlo.

 

KSF 3 a 4 – noste stále vo vzdialenosti 3 prstov pod pupkom. Pri prečerpaní KFS 1 a 2 používajte podľa návodu, KFS 3 a 4 položte v čase prečerpania na solar plexus a nechajte ho tam až do konca prečerpania.

 

KFS 5 – skôr ako začnete používať toto zariadenie, prečistite si organizmus najskôr s KFS 1 a 2 (asi mesiac), potom zapojte KFS 3 (pre ženy) a KFS 4 (pre mužov). O mesiac možete začať používať KFS 5. Potom ho noste na projekcii pečene (pod pravým dolným rebrom). Na noc ho dávajte pod podušku. V prípade alkoholikov a narkomanov klaďte pod madrac – pod poduškou ho nájde a vyhodí.

Ráno vykonajte prečerpanie s KFS 1 a 5, večer prečerpanie s KFS 2 a 5 – na kostrč priložte KFS 1 a na siedmy krčný stavec KFS 5. Počas liečby pite veľa vody aktivovanej na KFS 2.

 

Ak na zariadenie položíte jednu nádobu s jedlom alebo nápojom bude sa aktivovať samostatne, je možné aj poukladať do kruhu okolo zariadenia viac šálok alebo tanierov. Vtedy však nesmie na ňom nič stáť.

 

Je možné aktivovať všetky krémy, masti, šampóny, gély, toaletné vody, čistiace prostriedky, pasty atď., všetko otvorené bez vrchnákov, aktivujeme 5 minút. Pri plošných poraneniach kože (ekzémy, alergie, jazvy, psoriáza a pod.) odporúčame aktivovať jednorázovo krémy na natieranie poranených miest.
Pri celkovo zlom zdravotnom stave ako aj preventívne sa odporúča každé ráno a večer natrieť
aktivovaným krémom nohy po členky a ruky po zápästia a tiež kostrč a siedmy krčný stavec. Pri normalizácii tlaku (vysokého aj nízkeho) „otvárajte“ končatiny – natrite si krémom ruky po lakte a nohy po kolená.

 

Možete aktivovať aj všetky liehové nápoje a cigarety. Cigarety sa menia na slamu (nastáva detoxikácia živíc). Lacné liehoviny sa menia na kvalitné (nelíšia sa chuťou od drahých, ráno človek necíti intoxikáciu, nemá opicu, dobre sa cíti). Všetky štruktúrované liehové nápoje majú príjemnú chuť, stávajú sa jemnejšími.

 

Na očistenie bytu a domu od škodlivého pôsobenia elektromagnetického žiarenia a negatívnej energie a programov zapnite všade svetlo a elektrické prístroje a položte na 30 minút KFS 2 na elektromer, potom aj KFS 1 tiež na 30 minút, aby sa zharmonizoval priestor. Je to vhodné robiť každý deň. Dochádza pri tom k zmene polarizácie svetla (svetloterapia). Svetlo vyčistí byt rovnako ako kostolná sviečka a modlitba. Kto si to môže dovoliť, môži si kúpiť jeden KFS 2 len pre elektromer a umiestniť ho tam natrvalo. Ak sedíte pred TV alebo počítačom, položte ktorýkoľvek KFS pod kostrč, alebo znovu na elektromer.

 

Všetky KFS je možné brať so sebou do postele, treba pritom sledovať vlastné pocity (s ktorým sa vám najlepšie spí). Položte ho medzi podušky, pod podušku alebo jednoducho vedľa. Ak nemožete zaspať, alebo pri pocite nepohody na nejakú dobu KFS odložte a po čase skúste použiť znovu.

 

Očistenie veci od negatívnej energie pri praní – položte KFS na elektrický prívod pračky alebo na elektromer.

 

Očistenie vecí a postele po zosnulých – položte na ne ktorýkoľvek KFS, negatívna informácia sa „odbrúsi“, očistí sa. Na očistenie energetiky bytu po zomretých položte KFS 2 na elektomer na 30 min., potom KFS 1 na 30 min. Aktivuje sa živá energia (KFS pracuje na rovnakom princípe ako bohoslužba kňaza).

 

Očistenie šperkov – kladieme ich na KFS 2, odstraňujú negatívne programy.
Zakúpené veci može očistiť 10 minút na ľubovoľnom zariadení – najlepšie je KFS 2.

 

Práca s fotografiou (vhodné sú fotografie príbuzných) a so štruktúrami DNK (nefarbené vlasy, nechty). V prípade, že niekto nemá zariadenie a v obzvlášť extrémnych situáciách je možné pôsobiť na diaľku. Na ľubovoľný KFS položte fotografiu (najlepšie čiernobielu za posledný polrok), alebo nechty alebo vlasy človeka, ktorý potrebuje pomoc, vložte ich do papiera a na papier napíšte meno a priezvisko človeka, jeho dátum narodenia a položte na zariadenie nasledovne: dve hodiny na KFS 1, potom dve hodiny na KFS 2, potom tri hodiny na KFS 3 alebo 4. Nedostatkom pri práci s fotografiou je skutočnosť, že prenášať sa bude len jedno emocionálne pozadie. Energoinformačné pôsobenie bude adresné ale jednostranné, používajte ho len v prípade krajnej nevyhnutnosti (cievna príhoda, kóma a pod.).

 

Ak je človek v kóme, neklaďte KFS pod neho, položte len jeho vlasy na zariadenie. Keď človek príde k vedomiu (sú výsledky), až potom začnite pôsobiť podľa Schémy. Obyčajne človek nadobudne vedomie po 2 – 3 hodinách, čo pracovníkom ARO niekedy spôsobuje šok.

 

Teraz máte možnosť v každej extrémnej situácii ľuďom pomáhať, nezakrývajte si oči pred cudzím nešťastím. Ak niekto stratil vedomie, alebo ho treba ožívovať, použite vyššieuvedený postup. Funguje prakticky v 100% prípadov.

 

Venujte zvláštnu pozornosť vlasom. Cez vlasy sa výborne čistí vonkajšie pole – aura. Sú k dipozícii vynikajúce výsledky na porovnávacích aurografoch ľudí (metódou adaptometrie). Sú viditeľné výsledky pri porovnaní pred a po použití KFS. Aura sa vyrovnáva, stáva sa harmonickejšou. Znamená to, že odchádzajú karmické (zdedené) a získané (indukované) programy. Prameň vlasov je možné položiť na zariadenie nastálo – získa sa nepretržitá ochrana jemného tela (ochrana pred rôznymi negatívnymi pôsobeniami iných), vrátane vírusov a parazitov.

 

KFS ako strážca. Používajte zariadenia v každodennom živote ako strážcu a ochranu pred negatívnou energiou iných ľudí. Ak máte pred sebou dôležité stretnutie s nepríjemným čloekom, alebo nebezpečnú situáciu, berte zariadenie so sebou. KFS je nevyhnutné pre ľudí s extrémnymi zamestnaniami (najmä v zložitých situáciách, na vojne – vojaci, zvláštne jednotky, letci, námorníci, verejní činitelia a pod).

KFS zvyšuje práceschopnosť a znižuje únavu.

 

Schéma pre použitie KFS.

 

Je potrebné vykonávať prečerpanie všetkých energetických kanálov – čakier 2 x denne, ráno a večer. Pre zvýšenie efektívnosti pôsobenia zariadení vykonávajte aj prečerpanie pohybového aparátu, najlepšie postojačky, ak je človek chorý, vsede alebo vľahu.
Cvičenie č. 1

KFS 1 položte pod kostrč a druhý KFS pridržiavajte na 7. krčnom stavci 3 – 5 minút.

 

Cvičenie č. 2

KFS 1 zostane pod kostrčou a druhý prekladajte postupne na všetky čakry po dobu 3 minút, je možné aj dlhšie. Čakry: močový mechúr, pupok, solar plexus, hrudný kôš, štítna žľaza, medzi obočím (tretie oko), potom čakry Lada a Lea (oblasť predlaktia – predstavte si obraz kríža (tretie oko, pupok, pravé predlaktie, ľavé predlaktie).

 

Cvičenie č. 3

Priložte si ktorýkoľvek KFS pod pravú nohu a druhý zoberte do ľavej ruky na 3 – 5 min (ruku držte zdvihnutú hore)

 

Cvičenie č. 4

Vymeňte nohu a ruku z Cvičenia č. 3

 

Cvičenia č. 1 a č. 2 robte čo najčastejšie.

Ak máte tri KFS, 1 a 2 použite podľa predošlého postupu a KFS 3 položte na solar plexus a nechajte ho tam až dokonca. Je veľmi dobré držať ktorýkoľvek KFS v dlaniach pred hruďou ako pri modlitbe po dobu 3-15 minút.

 

Pôsobenie KFS na deti.
Osobitne treba povedať o pôsobení KFS na deti. Dá sa pozorovať kladná dynamika, zvyšuje sa imunita, deti zriedkavejšie prechladnú, sú vyrovnanejšie, pozornejšie, poslušnejšie, lepšie spia, zaznamenávajú výrazné úspechy v učení.

Deti sú menej intoxikované ako dospelí, aura dieťaťa sa obnovuje rýchlejšie, rovnako ako všetky procesy. Preto je dôležité nič nepreháňať, nakoľko matka s dieťaťom majú spoločnú auru do 12 rokov, pôsobenie ide cez matku. Môžete klásť vlasy dieťaťa (najjemnejšie pôsobenie) na prístroje (berte do úvahy dennú dobu), pritom sa bude očisťovať aura dieťaťa, odstránia sa karmické (zdedené programy) čo je veľmi dobré pre fyzický rozvoj. V bežnom stave stačí dieťaťu dávať piť aktivovanú vodu a kúpať ho v nej. Prečerpávania robte len keď je dieťa choré (1x denne) a len ďeťom, ktoré majú viac ako 3 roky. Do troch rokov sa môžu krátko pohrať so zariadením a priložiť si ho na kostrč. Dávajte im piť vodu (30ml na 1 kg hmotnosti) a kúpte ich v štruktúrovanej vode (asi 1 l na vaničku, dobre rozmiešať).

 

Doplnkové ale rovnako dôležité odporúčania pri používaní KFS.
Organizmus rozvibrujeme každý deň. Zdvihneme sa na špičky a rýchlo sa spustíme na päty. Roztraste si ruky. Všetky rozvibrovania robíme v druhej polovici dňa, pretože ráno je úroveň glykogénu vo svaloch nulová, a všetok na energiu náročný pohyb – behanie, cvičenie, aerobik, všetko čo roztrasie, môže viesť časom k infarktu. Možné sú relaxačné cvičenia, strečing, ale nič viac. V popoludňajších hodinách, môžete robiť, čo chcete.
Pred začatím používania KFS navštívte osteopata alebo maséra a dajte si do poriadku chrbticu. Je dôležité aby energia mohla prúdiť hladko, bez prekážok.

 

Ešte raz opakujem, PITE VODU!!! Ak nebudete piť vodu, može sa začať intoxikácia (bolesti hlavy a kĺbov). Prax potvrdila, že najčastejšie problémy vznikajú u ľudí ktorí pijú málo vody. Môžerte nosiť KFS pri sebe celý deň a noc, ak nebudete piť dosť vody, efekt bude minimálny.

 

Na rozdiel od iných fyzioterapeutických prístrojov je KFS prvkom otvoreného systému. Upraví frekvenčné charakteristiky v blízkom okolí a odmlčí sa. Preto nenoste stále KFS na jednom mieste, postupne ho prekladajte.

Ak sú choré párové orgány (obličky, oči, končatiny) začnite s pôsobením KFS na zdravom orgáne, potom preložte na chorý.

Aktivujte krém – najlepšie detský – a každý deň ráno a večer „otvárajte končatiny“ – natierajte ruky po lakte a nohy po kolená, 7. krčný stavec a kostrč, najmä ak ste chorí.

 

KFS 1 a KFS 2 noste čo najčastejšie na kostrči a solar plexe.

Niekoľko krát denne držte ktorýkoľvek KFS pred hruďou ako pri modlitbe, okrem toho nebuďte leniví, robte 2 – 3 PREČERPANIA denne.

 

Zariadenie počas narkózy (aj u zubára) nie je účinné. Neberte ich so sebou do miestnosti pre fluoroskopiu, rontgen a EKG. Snímky budú svetlé, EKG nesprávny. Nenoste ich do priestorov s presnými meracími prístrojmi, mohli by sa poškodiť, ani do miestnosti pre nukleárnu tomografiu.

Ak počas používania KFS nastala alergická reakcia na pokožke (svrbenie, vyrážky, alergia a bolesti v kĺboch (mimochodom prvý príznak invázie hlístov), v prvom rade sa niekoľko krát denne osprchujte s vodou aktivovanou na KFS 2 (ešte lepší je 10 – 15 minútový kúpeľ v 37-38 °C aktivovanej vode), natierajte postihnuté miesta aktovovaným krémom a pite viac vody aktivovanej na KFS 2.

 

Vodu, aktivovanú KFS, neklaďte na zem!!!

 

Ľudia, ktorí pracujú rukami s biomateriálom – maséri, chirurgovia, kaderníci a pod. – všetka negatívna energia prechádza na nich. Preto je nevyhnutné mať počas práce KFS pri sebe.

 

Odporúčania pre používanie KFS pri niektorých ochoreniach a stavoch organizmu.

 

V prvom rade pôsobia zariadenia KFS pozitívne na psychiku – najskôr miznú depresie, úzkosť, plačlivosť. Obnovuje sa záujem o život, je cítiť príliv síl. Človek ľahšie zvláda stresové situácie. KSF najlepšie fungujú asynchrónne, t.j. čím je na tom človek horšie, tým účinnejšie pracujú. Sú to posledné štádia onkologických ochorení, infarkty, pooperačné stavy, všetky ťažké stavy centrálneho nervového systému, kóma – hraničné stavy. KFS sa vie dokonale prispôsobiť situácii, t.j. vyhľadá rytmy v organizme a pôsobí. V prípade všetkých hraničných stavov, najprv položte na pár hodín na zariadenia vlasy (na niekoľko hodín), potom obnovujte činnosť organizmu podľa Schémy (pozri vyššie).

 

Pre začiatkom liečby si dajte do poriadku chrbticu (navštívte osteopata) každý deň posilňujte svalstvo chrbtice, cvičte jej ohybnosť, aj na doske Jevminova (ak je to možné). Nezabúdajte na VODU!!!

 

Pri záťaži – je dôležité, aby KFS používali športovci, vojaci, ľudia ktorí majú ťažkú fyzickú a duševnú prácu, KFS pomáhajú telu vyrovnať sa s chemickými látkami, ktoré vznikajú v dôsledku týchto záťaží, pH zostáva v norme, organizmus sa neprekyslí. Vodiči (najmä diaľkoví a z povolania), pracovníci metra (zvýšené posobenie elektromagnetických vĺn je veľmi škodlivé) by mali mať KFS na pracovisku stále pri sebe!

 

Kostrč je našim prepojením s magnetickým poľom zeme. V kostrči sa uskutočňuje dislokácia všetkých šiestich druhov herpesu. Častejšie prikladajte ktorýkoľvek KFS na kostrč. Ak je poškodená (zlomená, pohmoždená) tým viac, pretože v budúcnosti sa môže prejaviť neadekvátne správanie a zmeny v psychike.

 

Vysoký a nízky krvný tlak – v oboch prípadoch pred prečerpaním každé ráno a večer natrite končatiny aktivovaným krémom (otvárate energetické telá) – nohy po kolená, ruky po lakte. Snažte sa nekonzumovať sladké a múčne jedlá. Od začiatku používania zariadení počas niekoľkých mesiacov niekedy môžu nastať skoky v tlaku. Toto sa bude vyskytovať až do času úplneho očistenia obličiek, pečene a ciev. Nebojte sa týchto stavov! Je to v poriadku, používajte KFS ako obvykle. Tlak sa bude postupne normalizovať. Nazabudnite dopĺnať do štruktúrovanej vody soľ (1/2 čajovej lyžičky na 2,5l vody).

 

Alzheimer – používajte zariadenia podľa Schémy (viď vyššie), KFS pozastavuje ďaľší rozvoj choroby a zmierňuje jej akútne prejavy. Je dôležité častejšie klásť vlasy pacienta na zariadenia.

 

Schizofrénia – je možné a potrebné používať zariadenia. Používajte ich podľa Schémy (viď vyššie), KFS pozastavuje ďaľší rozvoj choroby a zmierňuje jej akútne prejavy. Je dôležité častejšie klásť vlasy pacienta na zariadenia. Schizofrénia je skoro vždy spojená s karmou (dedičnosť) alebo s prevzatím cudzej podstaty vedomia – (posadnutosť). Cez vlasy sa čistí aura, odchádzajú negatívne programy, organizmus sa znovuzrodzuje. V prípade, že pacient berie hormóny, napríklad dostáva injekcie raz za tri týždne, postupne predlžujte prestávky medzi nimi vždy o týždeň. Ďalej sledujte zdravotný stav, pocity a sami budete citiť, či hormóny ešte potrebujete alebo nie. Je možné, že liečba bude trvať dva roky, ale pozitívny výsledok je istý.

 

Kóma – prebratie človeka zo stavu kómy – neklaďte zariadenia pod neho, najskôr dávajte na ne vlasy, až neskôr, keď sa človek z kómy dostane, začnite regenerovať organizmus podľa Schémy.

 

Mužské problémy – (adenóm, prostatitída, impotencia, všetky onkologické ochorenia tohto typu a pod.) – najskôr podľa Schémy s KFS 1 a KFS 2, po dvoch týždňoch pridáme KFS 4, prikladáme ho priamo na projekciu chorého orgánu, KFS 1 na kostrč. KSF 4 prikladajte aj na miesto prejavov bolesti. Noste stále KFS 4 pri sebe, tri prsty pod pupkom.

 

Ženské problémy – (všetky gynekologické ochorenia, mastitída, cysty, miómy, všetky onkologické ochorenia tohto typu a pod.) – najskôr podľa Schémy s KFS 1 a KFS 2, po dvoch týždňoch pridáme KFS 3, prikladáme ho priamo na projekciu chorého orgánu, KFS 1 na kostrč. V prípade bolestí prikladajte KFS 3 aj na miesto prejavov bolesti. Noste stále KFS 3 pri sebe, 3 prsty pod pupkom.

 

Alergie – všetky prejavy alergických reakcií sú spojené s napadnutím hlístami (intoxikácia, otrava odpadom z činnosti parazitov) a tiež s celkovým odvodňovaním sa organizmu. Pite aktivovanú vodu (30 ml na 1 kg váhy), používajte zariadenia podľa Schémy a dávajte si sprchu alebo kúpeľ aktivovaný s KFS 2 niekoľkokrát denne, natierajte si častejšie napadnutú pokožku aktivovaným krémom.

 

Onkologické ochorenia (všetkého druhu) – ak pacient kategoricky odmieta liečbu zariadeniami KFS, výsledkom može byť mierne uľahčenie od bolesti. Ak bude pacient s úplnou dôverou používať KFS, výsledok sa dostaví určite. Najdôležitejšie je zbaviť sa toxínov. Presne podľa Schémy – VODA (30ml na 1 kg váhy), KÚPELE (2-3 krát denne), sprcha (podľa chuti), prečerpávania, natieranie „otváranie“ končatín (2-3 x denne).

 

Preležaniny (ležiaci pacienti) – okrem postupu podľa Schémy piť viac vody, natierať poškodené časti kože aktivovanou vodou

 

Huby /plesne/ (všetky), kandida) – KFS pozastavuje ich rozmnožovanie, pre ich vylúčenie z tela je však potrebný čas a voda. Vnútorné (kandidózy) je možné urýchliť sprchou s vodou KFS1, uši (kandidy) čistiť s vodou KFS 1. Vonkajšie (plesne na nechtoch) sú zložitejšie a dlhšie, je potrebné aj natierať masťou (napr. Lamizil, Flukonasol), aktivovanou na KFS 2.

 

Disbakterióza – podľa Schémy, piť vodu, KFS 1 alebo KFS 5, prikladajte častejšie na oblasť čriev.

 

Reumatická artritída – piť veľa vody, používať KFS podľa Schémy, natierať končatiny krémom (najlepšie detským) aktivovaným na KFS 1.

 

Mozgová porážka (ochrnutie) – nakoľko pri porážke odumiera určitý počet mozgových buniek, úplna obnova nie je pravdepodobná, ale možu sa zlepšiť a dokonca aj obnoviť pohybové funkcie. Častejšie sa kúpte v štrukturovanej vode a pite vodu! Ak pacient leží, položte KFS pod 7. stavec krčnej chrbtice, je vhodné aj pôsobenie osteopata. V rannom štádiu je použitie KFS veľmi efektívne.

 

Tachykardia, arytmie – skontrolujte hrudnú chrbticu (masáž), ale v prípade výhrezu nanapravujte násilne. Natierajte toto miesto aktivovaným krémom a vodou, končatiny krémom. Pite nadmerné množsto aktivovanej vody. Prečerpávajte chrbticu podľa návodu. Obvykle po dvoch až troch týždňoch intenzívneho používania zariadení (prečerpávanie, pitie, natieranie končatín) nezostane po týchto problémoch ani stopy.

 

Umelá srdcová chlopňa – priamo na kardiostimulátor sa pôsobiť nesmie, klásť na iné miesta, piť vodu.

 

Zápal pľúc (aj u detí) – prikladajte KFS na priamu projekciu plúc (aj pod dieťa), nadmerne pite, prečerpávajte chrbticu podľa Schémy.

 

Ochorenia očí – (glaukóm, katarakta) – príčinou býva takmer vo všetkých prípadov napadnutie parazitmi. Používajte KFS podľa Schémy. Oči umývajte vo vode aktivovanej KFS. Prikladajte KFS na oči, zdravé oko najprv. Výsledky vás príjemne prekvapia.

 

Skolióza – najskôr skúste osteopata, potom KFS podľa Schémy.

 

Podagra – príčinou sú usadené soli. KFS napomáhajú vylučovaniu solí. Používajte podľa Schémy a natierajte postihnuté miesta krémom a vodou aktivovanou na KFS.

 

Cukrovka – čistenie pečene pomocou KFS 1 a KFS 2. DIÉTA! Používajte podľa Schémy. Rýchlo klesá úroveň cukru, miznú komplikácie spojené s touto chorobou.

 

Kamene v obličkách a žlčníku – z obličiek sa strácajú rýchlejšie, už po týždni vychádza piesok, žlčníkové trvajú dlhšie. Pôsobenie podľa Schémy plus KFS 5 (úplna regenerácia buniek pečene, činnosti žlčníku a pankreasu, očistenie krvi a lymfy, zbavenie sa vírusových hepatitíd, vrátane 100% zbavenia sa hepatitídy C. Po dvoch mesiacoch používania KFS nie sú v krvi prítomné ani protilátky.

 

Pôsobenie technologických zariadení, všetky spôsoby vymývania mozgu /25 obrázkov /sekundu, hypnóza, psychotropné pôsobenia a pod.) – KFS poskytuje 100% ochranu. Položte ho na elektromer alebo noste pri sebe.

 

Peritonitída (zápal podrušnice) – čím skôr začnete používať KFS, tým lepšie!

 

Fóbie – všetky, výborne ich odstraňuje. Ukľudňuje CNS.

 

Chrípka (všetky druhy) – (aj pri teplotách 39 – 40 °C) – každé dve hodiny kúpeľ (36-38°C) s ktorýmkoľvek KFS. Berte do úvahy denný čas. Pre úplne uzdravenie je dostatočné obdobie slnečného svitu.

 

Mastitída – začnite podľa Schémy, po týždni zapojiť aj KFS 3, má hlavnú úlohu. Vykonávajte prečerpania s tromi zariadeniami, pričom KFS 3 prikladajte na solar plexus a s KFS 1 a 2 prečerpávajte. Noste KFS 3 priamo na oblasti patológie alebo tri prsty pod pupkom. S KFS 3 môžete aj spať (tri prsty pod pupkom). Je tiež dobré prikladať na problémové miesto na prsiach občasne KFS 1 a KFS 2.

 

Herpes – častejšie prikladajte KFS na kostrč, všetkých 6 typov herpesu je umiestnených tam. Liečba podľa Schémy. Telo sa zbaví vírusu za jeden až tri mesiace. Ak budete stále používať KFS, vírusy herpesu zmiznú nenávratne. Postupne sa odstraňujú aj všetky následky napadnutia organizmu vírusom herpesu.

 

Pásový opar – natierajte sa masťami, aktivovanými na KFS (použite detský krém), plus obklady s aktivovanou vodou (lepší je kúpeľ alebo sprcha touto vodou čo najčastejšie). Používajte KFS podľa Schémy – používa sa pri všetkých kožných ochoreniach.

 

Skleróza, strata pamäti – Používajte KFS podľa Schémy. Na všetkých KFS sú zaznamenané témy pre aktivizáciu mozgového krvného obehu a obnovu ciev a kapilár.

 

Parkinsonova choroba – používajte zariadenia podľa Schémy. KFS pozastaví ďalší rozvoj ochorenia a zmierňuje akútne stavy. Je dôležité častejšie klásť vlasy pacienta na zariadenia.

 

Kŕčové žily – liečba sa vykonáva podľa Schémy, navyše natierajte nohy štruktúrovaným krémom (akýmkoľvek) ráno a večer povinne pred prečerpaním, ak máte možnosť opakujte tento postup niekoľkokrát aj počas dňa.

V prípade iných ochorení používajte KFS podľa bežnej Schémy (pitie vody s hrubozrnnou soľou, prečerpávanie atď.) Účinnosť použitia KFS pri rôznych ochoreniach je veľmi vysoká!

 

Ak používate KFS komplexne -mnohéchoroby(vrátane tzv. “nevyliečiteľných”) opúšťajúteloa viac sanevracajú. KFS najprv identifikujepríčiny ochorenia a neskôr pracuje aj na odstránení dôsledkov.

 

KFS úplne, prakticky v reálnom čase, obnovuje energetické telá „auru“, čo vo svojom dôsledku vedie k plnému obnoveniu nášho fyzického tela. Život človeka sa radikálne mení k lepšiemu, takmer od prvých dní používania nastupuje duševný pokoj, miznú aj ťažké depresie. Začínajú prebiehať rôzne pozitívne udalosti a situácie – priestor začína pracovať pre vás!

 

Príčinou veľkého množstva ochorení, vrátane nevyliečiteľných, je celkové odvodnenie organizmu. Už v detstve sme sa nenaučili piť obyčajnú čistú vodu. Preto sa už aj u najmenších detí prejavujú ťažké choroby ako astma, alergické a autoimúnne ochorenia. Počnúc narodením učte deti piť obyčajnú čistú vodu namiesto čaju, sýtených nápojov a rôznych chemicky konzervovaných džúsov. Používaním KFS máme vzácnu možnosť štruktúrovať vodu, meniť ju na pramenitú s liečebnými účinkami, ktorá bude obnovovať a podporovať všetky fyziologické systémy a orgány v našom tele.

 

Výsledky používania KFS.

 

Skoro všetky nižšie popísané výsledky použitia KFS sú od našich známych a príbuzných, ktorí ich môžu potvrdiť osobne. Sú to výsledky natoľko dôležité, že o nich treba hovoriť. Je obrovské množstvo ľudí, ktorí trpeli veľa rokov na rôzne ťažké choroby, používali medikamentóznu liečbu a tým sami seba zaháňali do slepej uličky. Mnohých lekári už prestali liečiť a pustili ich domov. Dnes sú v radostnom prekvapení a v šoku z výsledkov použitia KFS, lebo často už urobili nad sebou kríž.

 

Týka sa to ochorení ako hepatitída C (po mesiaci používania vírus v krvi zmizol), tuberkulóza – po používaní po dobu 1 – 3 mesiacov KFS 1,2,5 sú pacienti bez liekov, mnohým zmizli lézie z pľúc. Lekári sú z toho zmätení.

Výborné výsledky sú pri cukrovke – KFS výrazne pomáhajú pri 2. type, ľudom s 1. typom rýchlo zmenšujú potrebné množstvo inzulínu, sú pacienti, ktorí si už po 4 – 5 mesiacoch prestávajú inzulín pichať. To všetko je sprevádzané rýchlym zlepšením celkového zdravotného stavu.

Okluzívna choroba – postupujúce neliečiteľné ochorenie, vedúce k amputácii nôh. Po používaní KFS počas 3 mesiacov ležiaci pacient s odumierajúcimi nohami išiel do práce.

Vynikajúce výsledky sú pri neliečiteľných chorobách ako roztrúsená skleróza. Veľa výsledkov máme od ľudí, trpiacimi na onkologické ochorenia.

Rôzne cysty, miómy, fibromiómy, polypy, tukové a iné nádory po použití KFS miznú (niektoré výsledky predčia všetky očakávania), napr. žena si priložila KFS 1 na noc na prsia – do rána nádor zmizol.

Muž -zatvrdnutie tkaniva v oblasti pankreasu veľkosti vajíčka – po piatich dňoch úplne zmizlo. Takýchto príkladov možeme uviesť množstvo.

Parkinsonova choroba – používali sme KFS 1, 2 a 5 po dobu 3 mesiacov, všetky symptómy choroby prakticky zmizli, lieky sa prestali podávať

Výhrez medzistavcovej platničky – je informačného pôvodu. Pôsobením „prečerpávania“ časom mizne (vyliečeniu predchádza zhoršenie stavu). Pôsobenie KFS veľmi pomáha aj deťom s detskou mozgovou obrnou.

Pri epilepsii používanie KFS vedie k zníženiu počtu záchvatov, mnohí časom zabúdajú na toto ochorenie (epileptický záchvat znamená prienik nečistých síl).

Používanie KFS 1, 2 alebo aj 5 znamená úplnu obnovu buniek pečene poškodených všetkými druhmi hepatitíd, ako aj vo všetkých štádiách cirhózy.

Priedušková astma – dôsledok celkovej dehydratácie organizmu. Začnite piť vodu aktivovanú na KFS v množstve 30ml na 1kg váhy (určite pridajte ½ čajovej lyžičky na 2,5l vody) + prečerpávanie, choroba sa stratí. To isté sa týka všetkých druhov alergií. – tento zoznam je možné predlžovať donekonečna.

 

Všetci ľudia, ktorí používajú zariadenia pozorujú, že úplne miznú bolesti hlavy (hlavne ranné mučivé v dôsledku zmeny počasia a magnetických búrok), zlepšuje sa nálada, miznú depresie, nervozita, plačlivosť, nastáva duševná rovnováha. Výrazne sa zvyšuje vitalita a schopnosť pracovať.

 

Čo sa týka detí (v každom veku) v rodinách kde je KFS prakticky neochorejú. Všetky chorobné stavy dieťaťa sa odstraňujú prikladaním KFS 1 alebo 2 na 3 minuty na kostrč, ak bolí bruško, na brucho, ako aj pitím aktivovanej vody.

 

Výsledky používania KFS medzi našimi príbuznými a známymi.

 

Cukrovka – chlapec, 12 rokov, trpel na cukrovku od prvej triedy. Prišiel sa matkou na diagnostiku aury. Matka o prístrojoch vedela, ale neverila ich účinnosti. Dieťa urobilo „prečerpávanie“, navyše vypilo dva poháre vody aktivovanej na KFS 2. Hodnoty cukru o 4 hodiny klesli z 12,5 na 5,2. Dieťa začalo aktívne využívaťa zariadenia KFS 1, 2 a 5, rodičia sú s výsledkami mimoriadne spokojní.

 

Endarteritída obliterans (Burgerova choroba – Zdurenie cievnej výstieľky) chronická choroba perifernych krvných ciev, napadajúca prevažne artérie chodidiel a lýtok, zmenšuje ich priemer a narušuje zásobovanie tkanív krvou. Muž (50 r.) trpel touto chorobou posledných 10 rokov. Lekári vyskúšali rôzne medikamentózne liečby, úľava bola vždy dočasná, progres ochorenia bol evidentný. Dostal ponuku ísť do invalidity, lekári v pokračovaní liečby nevideli zmysel. Navrhli mu návštíviť liečiteľa. Informáciu o zariadeniach KFS dostal ešte v r. 2009, ale dlho jej neveril. Až ked sa lekári vzdali a po čase už nemohol chodiť, zakúpili KFS 1, 2 a 4. Prvé tri týždne boli veľmi bolestivé – silné bolesti, výtok hnisu, ale v akútnej fáze je to bežné. Dnes dotyčný chodí do práce po vlastných.

 

Tuberkulóza. Dievča, diagnóza: 2 roky stará tuberkulóza. Po tradičnej liečbe žiadne zlepšenie. Zakúpila si len KFS 1, získať ďalšie nebola schopná. Používala ho 6 týždňov – prečerpávania, pila veľa aktivovanej vody, sprchovala sa, prístroj mala prakticky stále na postihnutom pravom pľúci. Po šiestich týždňoch bola na CT a boli je vyšetrené hlieny – problém zmizol. Už dva týždne bojuje so zmätenými  lekármi, aby ukončili chemoterapiu ktorá pôsobí na celé telo. Takýto výsledok nie je ojedinelý.

 

Katarakta – Ľudmila, 49 rokov. Má šedý zákal na oboch očiach. Jedno oko bolo úplne zničené – biele beľmo na celom oku, na druhom ľahký závoj. Problém bol pre ňu skutočnou tragédiou, operáciu lekári dlho odkladali, bola prítomná tachykardia a problémy so srdcom. O KFS sa dozvedela náhodne, na návšteve jej priložili KFS 1 na oko s beľmom a po približne 15 minútach boli všetci v ľahkom šoku. – z jedného oka zmizol závoj úplne, na oku s beľmom sa objavila celá dúhovka, zostal len malý závoj na zreničke. Po neočakávanom výsledku žena pol hodiny plakala od radosti. Obstarala si KFS 1, 2 a 3. Používa ich od septembra 2009 do dnešného dňa a prakticky si úplne obnovila zrak. Len na tom oku, na ktorom bolo beľmo, je ešte vidno malú bielu bodku. Lekári sú prekvapení a rozhadzujú rukami. Teraz si kúpila KFS 5, aby si dala do poriadku krv, lymfu a pečeň, nakoľko ich činnosť je priamo spojená so stavom zraku. Ešte naspäť, už po mesiaci používania KFS sa pacientke nebadane vytratili problémy so srdcom. Prestala brať tabletky (mala tachykardiu, arytmie, skákavý tlak, niekedy stratila vedomie). Počas prvých dvoch týždňov tiež prestala užívať lieky na cistitídu a stále bolesti v dolnej časti brucha, ktoré nezaberali. Znovu jej začal fungovať žalúdočno – črevný systém (predtým mala opakované zápchy) za 3 mesiace sa jej zmenšili miery a schudla 7 kg. Zmizli depresívne stavy, vrátila sa jej bodrosť a chuť do života.

 

Inkontinencia (únik moču – najmä u starších ľudí) – žena (L.K., 73 rokov) používa KFS len mesiac a problém na 80% zmizol. Trpela touto chorobou 5 rokov, liečba medikamentami nebola účinná.

 

Hypertónia, hypotónia, hypertonická kríza.

Hypertónia – žena 73 r., trpela na vysoký tlak, používa zariadenia mesiac, tlak sa nezvyšuje, je v norme. Pri používaní KFS sa celkom obnovuje práca všetkých orgánov a systémov, bývalé problémy miznú bez stôp. Vysoký aj nízky tlak nie sú choroby, ale symptómy znečistenia pečene, obličiek a ciev.

Hypotónia – autorka článku bola osobne svedkom toho, ako žene stúpol tlak z 90/60 na 120/80 počas 15 minút., bez liekov a kávy (len prečerpaním).

Hypertonická kríza – na trhu „Čeremušky“ pred očami mnohých okoloidúcich staršia žena, trpiaca hypertóniou, stratila vedomie a na tvári mala všetky príznaky hypertonickej krízy. Pery zmodreli, pokožka bola bledá, pena na ústach, kŕče. Svedkom sa zdalo, že je mŕtva, alebo na pokraji smrti. Na mieste bol len KFS 3 (ako je známe, KFS výborne funguje v hraničných stavoch), priložili jej ho na čelo a postavili naň pohár s vodou, začali touto vodou omývať čelo, hlavu, natierať ju na ruky po kvapkách atď. O pár minút žena otvorila oči, do tváre sa vrátila farba, pomohli jej vstať, Povedala, že sa cíti normálne. Prišla prvá pomoc, Namerali tlak 120/80, podľa opísaných príznakov usúdili že mala hypertonickú krízu. Žena potom išla pešo pomaly domov. Nedostala žiadne injekcie ani tabletky.

 

Neplodnosť – žena nemohla otehotnieť 8 rokov. Najprv používala asi 6 týždňov KFS 1 a 2, potom si zakúpila KFS 3 (ženský), po mesiaci používania otehotnela.

 

Chrípka - jeden z mojich výsledkov (najdôležitejší, čo sa týka dieťaťa) – raz manžel, raz svokra priniesli domov chrípku (obaja odmietajú prečerpávanie), s dcérou sme ani raz neochoreli (používame KFS podľa návodu.).

 

Polypy v konečníku – žena, 72 rokov, používala KFS 1 a 2 po dobu 2 mesiacov. V treťom mesiaci počas 30 dní z konečníka periodicky, sprevádzané silnými spazmami v bruchu začali vychádzať ružové výlučky – polypy praskli a vychádzali von. Potom sa všetko normalizovalo. Po troch týždňoch pacientke vyšli hlísty, ktoré uvidela na vlastné oči.

 

Giardie (Lamblie) – pacientka s nimi bojovala 3 roky pomocou liekov, bez výsledku. Po troch týždňoch používania KFS 1 a 3 výsledky prekonali všetky očakávania. Po trojnásobnej anylýze – giardie nie sú.

 

Herpes – žena, 40 rokov, herpes „doloval“ v organizme od 20tich rokov, napadol dokonca mozog. Lieky pomáhali dočasne, žena sa po nich cítila veľmi zle. Používala 2 mesiace KFS 1 a 2. Vírus sa v krvi viac nenašiel. Žena sa cíti výborne. Všetky prejavy choroby zmizli.

 

Cysta na vaječníkoch – žena, 70 rokov, 6 týždňov používala KFS 1 a 2, potom dostala kŕče do brucha ako pri menštruácii a 2 týždne vylučovala ružovú krv (bola to cysta). Po dalších dvoch dňoch bola v poriadku.

 

Zápcha – Následkom zápchy môžu byť rôzne nepríjemné ochorenia. Prakticky všetkým, čo trpia na zápchu, tento problém po niekoľkých dňoch používania KFS mizne. Úplne sa obnovuje peristaltika (činnosť čriev).

 

Tachykardia, arytmia – je veľa výsledkov. Už po 1 – 2 týždňoch do začiatku používania KFS, nezávisle na tom, že dovtedy už 10-20 rokov užívajú denne lieky, ľudia zistia, že po tachykardii a arytmii nezostalo ani stopy. (pitie aktivovanej vody a prečerpávanie).

 

Psoriáza – používali KFS 1,2 a 5. Po mesiaci nastalo značné zhoršenie stavu, šupiny po celom tele. V treťom mesiaci s telo začalo očisťovať a potom všetko zmizlo. Takýchto výsledkov je veľa.

 

Pes – 6 rokov. Pitie aktivovanej vody na KFS 1 počas mesiaca. Zmizli chronické choroby (gastroenterokolitída – po očkovaní, cholestitída a nastal jeden prekvapivý výsledok – úplne zmizli šediny a zlepšil sa stav srsti – je hustá a lesklá.

 

Kocúr – dva týždne pil aktivovanú vodu, tretí trhal zhluky hlístov. Skutočná nočná mora. Teraz je úplne zdravý. Zmenila sa aj jeho povaha – je láskavý a neškodí.

 

Vestibulárny systém – dievča, 30 rokov – problém trval od detstva. Po 6 týždňoch používania KFS 1 bol problém ukončený.

 

Ženy, ktoré trpeli na zvýšené ochlpenie tváre, po použití KFS 1, 2 a 3 časom prišli nato, že sa tohto problému zbavili. Problém sa vyriešil rôznymi cestami, v závislosti od druhu hormonálnych porúch. Obnovou správnej hormonálnej činnosti tento problém postupne mizne.

 

Bolestivá menštruácia a predmenštruačný syndróm. Prakticky všetkým ženám, trpiacim tymito problémami už v prvom mesiaci používania KFS zmizli bolesti, podráždenosť, nervozita, agresivita. Menštruácia a začína a plynie nez nepríjemných pocitov. Miznú aj predmenštruačné bolestivé pocity v prsných žľazách.

 

Ľudia sa sťažujú, že lieky im prestávajú pomáhať. Hľadajú odpoveď na otázku, ako si pomôcť. Mnohí upadajú do paniky. Treba ľuďom pomôcť obnoviť svoje zdravie a kvalitu života a posunúť im túto informáciu, aby sa mohli sami rozhodnúť. Ten čo má uši – nech počuje, ten čo má oči – nech uvidí.